biela_vranaKošická domovaričská divízia (KDD), Košice – a házi sörfőzők szabad társulása, a sörkóstoló Kalt Bier Klub Kassán és az Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska (Kis Független Szlovák Sörfőzdék Egyesülete) – Homebrewing szekció meghirdetik az otthon főzött sörkülönlegességek nemzetközi versenyét:

 „fehér holló 2013“

amelyre 2013.02.09. napján(szombat) kerül sor

Az otthon főzött sörkülönlegességek versenyének alapszabálya

1. A főszervező Peter Bognár és a Košická domovaričská divízia Košice (KDD) – a házi sörfőzők szabad társulása, további partnerekkel együttműködve. A verseny védnöke a Kis Független Szlovák Sörfőzdék Egyesülete.

2. A sörkóstoló verseny célja a házi sörfőzés fejlődésének támogatása Szlovákiában, továbbá felsorakozni a Szlovákiában rendezett többi, nemzetközi részvétellel szervezett sörkóstoló verseny közé.

3. A versenyen a házi sörfőzők vehetnek részt az általuk főzött sörökkel, melyek készülhetnek malátakivonatokból, alapvető nyersanyagokból, ill. ezek kombinációjából. A versenybe benevezett sör nem főzhető kommersz sörfőzdében.

4. A “Fehér holló 2013″ sörkóstoló verseny kategóriái a BJCP tanúsítvány szerint

A. kategória – Witbier – Blanche (BJCP – 16A)

B. kategória – American India Pale Ale (BJCP – 14B)

C. kategória – Russian Imperial Stout (BJCP – 13F)

D. kategória – Rauchbier (BJCP – 22)

E. kategória – speciális – történelmi sörök Sahti eljárással (az elkészítés bármilyen stílusa, ill. módja)

A legtöbb pontot elért sörkülönlegesség – a kategóriáktól függetlenül – megkapja a következő megtisztelő címet:

„GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2013“

5. A szervező fenntartja a jogát, miszerint valamely kategóriát törölheti, amennyiben a bejelentett minták száma az adott kategóriában nem éri el az ötöt. A szervező fenntartja a jogát, miszerint a bejelentett sörmintákat átsorolhatja más kategóriába, ha azokat a sörkészítő vagy a versenyre jelentkező rosszul sorolja be.

6. A sörkóstoló versenybe benevezhet minden érdeklődő, aki a megszabott határidőig elküldi a jelentkezési lapot, kifizeti a nevezési díjat, és ezzel elfogadja a verseny alapszabályát. Egy házi sörfőző egy adott kategóriában maximum 2 sörmintával nevezhet be (mindegyik kötelezően másféle), nem korlátozzák viszont a meghirdetett kategóriákban való részvételt. A sörök besorolása kapcsán felmerülő félreértéseket a szervező igyekszik majd operatív módon megoldani a sörkóstoló versenyen résztvevő házi sörfőzővel együtt.

7. A jelentkezési lapokat kérésre elküldjük elektronikus postával, ill. rendelkezésre állnak majd a Kis Független Szlovák Sörfőzdék Egyesületének honlapján, KamNaPIVO és a verseny kapcsán létrehozott facebookon, ill. személyesen is beszerezhető a verseny szervezőjétől.
A „BIELA VRANA 2013“ versenyre a jelentkezési lapokat 2013.01.31-éig küldhetik el a következő e-mail címre: pebox@azet.sk, ill. a főszervező levelezési címére: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, Slovenská republika

8. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az alábbiakat:
a. Az előállító családi és utóneve (esetleg a mini házi sörfőzde neve)
b. Az előállító címe, telefonszáma és e-mailcíme
c. A sör megnevezése és a kategória, amelybe szeretné a sört benevezi
d. A sör előállításának módja (felső vagy alsó erjesztés), az alapanyag, ill. a malátakivonat  típusa (fajta, gyártó, szállító…)
e. A sör előállításának dátuma
f. A sör leszállításának módja (személyesen, postai úton, kapcsolattartó személy által…)

9. Az egyes sörfajták nevezési díját legkésőbb a sörkóstoló verseny lebonyolítása napján, a verseny megkezdése előtt be kell fizetni, vagyis 9:00 óráig a verseny helyszínén személyesen, vagy postai utalványon a következő címre: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR.

10. A 2013-as évfolyam nevezési díja jelképes, az első bejelentett mintáért fizetendő illeték összege 3€, a verseny résztvevője által bejelentett minden további sörmintáért 1€. Amennyiben a versenyző a speciális E. Sahti kategóriába is küld sörmintát, annak nincs külön nevezési díja (0-€).

11. A versenybe benevezett sörmintákat legkésőbb 2013.02.03-áig kell eljuttatni a szervezőkhöz a CAMELOT – Plzeňská restaurace (Pilzeni étterem) helyiségébe (kapcsolattartó személy: Peter Škripko), Kováčska 19, 040 01 Košice, ill. a következő címre: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, esetleg a főszervezővel történt megállapodás alapján más, egyeztetett helyszínre. A sörminták 2013.01.01-jétől juttathatók el az előzőkben feltüntetett címekre (2013.02.03-áig), vagy a következőkben feltüntetett címekre, ill. kapcsolattartó személyeknek is: – a gyűjtők börzéjére, melyet 2013. február elején rendeznek meg a kassai mini sörfőzdében: Golem, Dominikánske námestie 15, Košice, SR

a.        Szlovákiai házi sörfőzők:  Ing. Ján Pokrievkapokrievka@nextra.sk

b.       Csehországi házi sörfőzők: Jan Kočka , honza@svetpiva.cz , Petr Šlezar  slezar@seznam.cz

c.        Lengyelországi házi sörfőzők: Dorota Chrapek , dori@piwo.org

d.       Magyarországi házi sörfőzők: Bajkai Tibor, t.bajkai@t-online.hu

A feltüntetett határidő után beérkezett mintákat nem biztos, hogy besorolják a versenybe.

12. A bejelentett sörminta kötelező minimális mennyisége 1,5l, amit legalább két, üvegből készült csomagolásban (pl. 3 x 0,5l, 5 x 0,33l, 2 x 0,75l …) kell eljuttatni. A sörminta mindegyik csomagolását el kell látni címkével, amelyen fel kell tüntetni legalább a sör megnevezését, az előállító nevét és a versenykategóriát.

13. Az adott kategóriába benevezett sörminták értékelése a „100-pontos rendszer“ alapján történik. A sörkóstoló általi érzékszervi értékelés alapján mindegyik sörminta megkapja a megfelelő pontszámot. A bizottság összes kóstolója által adott pontok összeszámlálása után megállapítják a végső pontszámot, ami a három csoportba történő besorolás alapjául szolgál. Ezt a feladatot független számlálóbiztos látja el, aki garantálja az értékelés objektivitását és pontosságát. Az eredményeket teljes egészében nyilvánosságra hozzuk, azaz: Értékelés, minta száma, a házi sörfőző neve, a sör és sörfőzde megnevezése, az elért pontszám.

A díjak három fokozatba vannak besorolva a következőképpen:

Arany Komlótoboz   (1. fokozat) – excellens sör (89,00 – 100 pont)

Ezüst Komlótoboz    (2. fokozat) – kitűnő sör (75,00 – 88,99 pont)

Bronz Komlótoboz   (3. fokozat) – jó sör (59,00 – 74,99 pont)

Ha az elért pontok száma 59-nél kevesebb, díjazásra nem kerül sor. Az adott fokozattal több sörminta is értékelhető – díjazható a versenyben részt vevők közül, a különbség csak az elért pontszámokban lesz, sőt nem kizárt az egyenlő pontszám sem (de nem lesz semmiféle szétlövés, újabb forduló…).

14. Díjak

Fődíj – GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2013“, az így értékelt sör készítője az oklevélen kívül lehetőséget kap arra, hogy díjnyertes sörkülönlegességét az alapanyagokból megfőzze a Kaltenecker Rožňava sörfőzdében, maximum 6 hl mennyiségben.  Az így elkészült mennyiségből a GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2013“ fődíjjal kitüntetett egyúttal térítésmentesen 50l-t kap saját felhasználásra. A megmaradó részt a Kaltenecker sörfőzde és a verseny szervezője fogja értékesíteni saját hálózatán keresztül, a díjazott márkajegyével. A főzés lehetőségét illető igény 2013.04.30-áig érvényes, a határidő letelte után az igényjogosultság megszűnik.

Arany Komlótoboz (1. fokozat) – excellens sör – az így értékelt sörminták készítőinek oklevelén feltüntetik az elért fokozatot, és tárgyjutalomban részesülnek

Ezüst Komlótoboz (2. fokozat) – kitűnő sör – az így értékelt sörminták készítőinek oklevelén feltüntetik az elért fokozatot, és tárgyjutalomban részesülnek

Bronz Komlótoboz (3. fokozat) – jó sör – az így értékelt sörminták készítőinek oklevelén feltüntetik az elért fokozatot, és tárgyjutalomban részesülnek

Azok a résztvevők, akiket nem díjaznak (elért pontjaik száma 59-nél kevesebb), megkapják a részvételért járó oklevelet.

 15. A sörkóstoló bizottság a bejelentett mintákat az egyes kategóriákban értékeli a bjcp.com rendszer keretén belül. A sörkóstoló bizottság akkreditált sörkóstoló biztosokból áll, és legalább 5-tagú (legfeljebb 7-tagú), összetétele: sörfőző szakember (profi malátakészítő, ill. sörgyár képviselője), tanúsítvánnyal rendelkező kóstoló, sör-szomelié, házi sörfőző – a Kis Független Szlovák Sörfőzdék Egyesülete mellett működő Homebrewing szekció tagja, amatőr sörszakértő (pl. Kalt Bier Klub), esetleg szükség szerint a versenyen résztvevő vendégek közül kiválasztott személy. A sörkóstoló bizottság a főkoordinátor közvetlen felügyelete alá tartozik, akit a versenyigazgató nevez ki a verseny megkezdése előtt. A főkoordinátornak döntő szerepe lesz az esetleges viták, kifogások, félreértések megoldása során, ő irányítja a kóstolás menetét az adott kategóriában.

16. Az egyes kategóriák esetleges törlése, a sör versenyből való végleges kizárása vagy az egész sörkóstoló verseny elmaradása esetén az érintetteknek visszaadják a nevezési díjat, a befizetett összeg 100%-ának megfelelő mértékben. A versenybe benevezett sörmintákat nem adják vissza.

17. A „Fehér holló 2013“ sörkóstoló verseny részeként sor kerül a „Címkedizájn Fehér holló 2013“ versenyre is. Ebbe a versenybe benevezhet valamennyi házi sörfőző, akik sörkülönlegességeikkel beneveztek a fő sörkóstoló versenybe. A részvétel feltétele, hogy a bejelentett címke (címkecsomag) valóban megfőzött – elkészített sörhöz tartozzon. A címkét postai úton kell elküldeni a főszervezőnek, mégpedig 1 db-ot (esetleg a címkecsomagot – nyakrész, elülső címke, hátsó címke, csík…), ill. személyesen is átadható a helyszín és az időpont egyeztetését követően.

Ha a címke (címkecsomag) alkotója nem maga a jelentkező – a házi sörfőző, akkor fel kell tüntetni a címke (címkecsomag) konkrét alkotóját, ill. kivitelezőjét is.

A címke (címkecsomag), ill. a sörcímke és a sörfőzde logója grafikájának megküldésével a „Címkedizájn Fehér holló 2013“ kategóriában versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a sörcímkét és a sörfőzde logóját felhasználják a „Fehér holló 2013“ rendezvény céljaira, azokat a „Címkedizájn Fehér holló 2013“ verseny keretében elbírálásra átadják a bizottságnak, papíralapú formában.

A papíralapú formában rendelkezésre bocsátott címkék a szervező irattárában maradnak, a rendezvény krónikájának elkészítése céljából, más szubjektumoknak, sem magánszemélyeknek nem bocsátják rendelkezésre.

A legjobb címkét (címkecsomagot) független szakmai bizottság választja ki, mely öt tagból áll (hivatásos dizájner, sörcímke-gyűjtő, az AMNPS képviselője, a házi sörfőzők képviselője, egyszerű sörfogyasztó), mégpedig individuálisan oly módon, hogy a bizottság minden tagja kiválasztja a legmagasabb pontszámmal értékelt 3 címkét (címkecsomagot). A szakmai bizottság az értékelésnél figyelembe veszi az összképet, a téma feldolgozását, az ötletességet, a projekt kivitelezését (palack, ajándékcsomagolás, egészében vett prezentáció …) azzal, hogy rendkívüli díjat is kiadnak: „TOP design Fehér Holló 2013“

A „Címkedizájn Fehér holló 2013“ nyerteseinek jutalma a következő:  

1. díj – oklevél, tárgyjutalom

2. díj – oklevél, tárgyjutalom

3. díj – oklevél, tárgyjutalom

 

A„TOP design Fehér Holló 2013“ nyertesének jutalma a következő:

1.helyezett – oklevél, tárgyjutalom és címkék nyomtatására szóló utalvány (mértéke 10 x A4 formátum)

Az utalvány legfeljebb 2013.04.30-áig használható fel, egyébként érvényét veszti. A címkék legkésőbb 2013.02.03-áig jelenthetők be, ill. küldhetők el a feltüntetett címre:

Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR, ill. pebox@azet.sk

18. A díjak átadására a verseny mindkét részének lebonyolítása után kerül sor, mégpedig a jelenlevőknek személyesen, a hiányzó szlovákiai versenyzőknek postán elküldik, vagy átadásuk az alapszabályban szereplő kapcsolattartó személyek által történik. A külföldi versenyzőknek a kapcsolattartó személyek adják át a díjakat, esetleg az érintettekkel való megegyezés alapján megtalálják az átadás megfelelő módját.

19. A verseny helyszínén mindkét verseny eredményét azonnal közlik, annak teljes terjedelmében, a nagyközönség számára pedig elérhető lesz az eredmény legkésőbb 48 órán belül, a verseny hivatalos eredményhirdetésétől számítva az AMNPS honlapján – malepivovary.sk, KamNaPIVO.sk és svetpiva.cz., ill. a Fehér Holló verseny internetes oldalán – a facebook közösségi hálón. A versenyzőket 48 órán belül elektronikus úton is tájékoztatjuk az eredményről e-mail formájában abban az esetben, ha a jelentkezési lapon feltüntetik az e-mailcímüket.

Jelentkezési lapok

BIELA VRANA 2013 /Fehér holló 2013/ és Design etikety BIELA VRANA 2013 /Címkedizájn Fehér holló 2013/, ill. TOP Design Biela vrana 2013 /TOP design Fehér Holló 2013/

Részvételének előre is örvendünk. „Adj Isten boldogságot“.

Kelt Kassán, 2012.11.1.

A főszervező KDD Košice nevében
Peter Bognár
versenyigazgató

 

Fehér holló 2013

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .