Košická domovaričská divízia (KDD), Košice – a házi sörfőzők szabad társulása,

a sörkóstoló Kalt Bier Klub Kassán

és az Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska

(Kis Független Szlovák Sörfőzdék Egyesülete) – Homebrewing szekció

meghirdetik

az otthon főzött sörkülönlegességek nemzetközi versenyét:

 „fehér holló 2014“ 

     amelyre 2013.02.22. napján (szombat) kerül sor

Az otthon főzött sörkülönlegességek versenyének alapszabálya

1.  A főszervező Peter Bognár és a Košická domovaričská divízia Košice (KDD) – a házi sörfőzők szabad társulása, további partnerekkel együttműködve. A verseny védnöke a Kis Független Szlovák Sörfőzdék Egyesülete.

2.  A sörkóstoló verseny célja a házi sörfőzés fejlődésének támogatása Szlovákiában, továbbá felsorakozni a Szlovákiában rendezett többi, nemzetközi részvétellel szervezett sörkóstoló verseny közé.

3.  A versenyen a házi sörfőzők vehetnek részt az általuk főzött sörökkel, melyek készülhetnek malátakivonatokból, malátából, ill. ezek kombinációjából. A versenybe benevezett sör nem főzhető sörfőzdében.

4.  A „Fehér holló 2014“ sörkóstoló verseny kategóriái a BJCP tanúsítvány szerint

–       A. kategória – Back (BJCP – 5, OG: 1.064 – 1.120)

–       B. kategória – Extra Special/Strong Bitter – English Pale Ale (BJCP – 8.C, OG 1.048 – 1.060)

–       C. kategória – American Brown Ale (BJCP – 10.C, OG 1.045 – 1.060)

–       D. kategória – Weizen/Weissbier (BJCP – 15.A, OG 1.044 – 1.052)

–       E. kategória – speciális – történelmi sörök Braggot eljárással (BJCP – 26.B)

 

A legtöbb pontot elért sörkülönlegesség – a kategóriáktól függetlenül – megkapja a következő megtisztelő címet:

 

„GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2014“

 5.  A szervező fenntartja a jogát, miszerint valamely kategóriát törölheti, amennyiben a bejelentett minták száma az adott kategóriában nem éri el az ötöt. A szervező fenntartja a jogát, miszerint a bejelentett sörmintákat átsorolhatja más kategóriába, ha azokat a sörkészítő vagy a versenyre jelentkező rosszul sorolja be.

6. A sörkóstoló versenybe benevezhet minden érdeklődő, aki a megszabott határidőig elküldi a jelentkezési lapot, kifizeti a nevezési díjat, és ezzel elfogadja a verseny alapszabályát. Egy házi sörfőző egy adott kategóriában maximum 2 sörmintával nevezhet be (mindegyik kötelezően másféle), nem korlátozzák viszont a meghirdetett kategóriákban való részvételt. A sörök besorolása kapcsán felmerülő félreértéseket a szervező igyekszik majd operatív módon megoldani a sörkóstoló versenyen résztvevő házi sörfőzővel együtt.

7. A jelentkezési lapokat kérésre elküldjük elektronikus postával, ill. rendelkezésre állnak majd a Kis Független Szlovák Sörfőzdék Egyesületének honlapján, KamNaPIVO és a verseny kapcsán létrehozott facebookon, ill. személyesen is beszerezhető a verseny szervezőjétől.
A „BIELA VRANA 2014“ versenyre a jelentkezési lapokat 2014. 02. 16-ig küldhetik el a következő e-mailcímre: pebox@azet.sk, bielavranakosice@azet.sk , ill. a főszervező levelezési címére:                       Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, Slovenská republika

8.  A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az alábbiakat:
a. Az előállító családi és utóneve (esetleg a mini házi sörfőzde neve)
b. Az előállító címe, telefonszáma és e-mail címe
c. A sör megnevezése és a kategória, amelybe szeretné a sört benevezni
d. A sör előállításának módja (felső vagy alsó erjesztés), az alapanyag, ill. a malátakivonat  típusa (fajta, gyártó, szállító…)
e. A sör előállításának dátuma
f. A sör leszállításának módja (személyesen, postai úton, kapcsolattartó személy által…)

 9. Az egyes sörfajták nevezési díját legkésőbb a sörkóstoló verseny lebonyolítása napján, a verseny megkezdése előtt be kell fizetni, vagyis 10:00 óráig a verseny helyszínén személyesen, vagy postai utalványon a következő címre: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR.

10. A 2014-as évfolyam nevezési díja jelképes, az első bejelentett mintáért fizetendő illeték összege 3€, a verseny résztvevője által bejelentett minden további sörmintáért 1€. Amennyiben a versenyző a speciális E. Braggot kategóriába is küld sörmintát, annak nevezési díja 1.-€.

11. A versenybe benevezett sörmintákat legkésőbb a versenyt megelőző napon el kell juttatni a szervezőkhöz, vagyis 2014.02.16-áig , ill. a következő címre: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, esetleg a főszervezővel történt megállapodás alapján más, egyeztetett helyszínre. A sörminták 2014.01.07-jétől juttathatók el az előzőkben feltüntetett címekre (2014.02.16-áig), vagy a következőkben feltüntetett címekre, ill. kapcsolattartó személyeknek is: – a gyűjtők börzéjére, melyet 2013. 02. 01 elején rendeznek meg a kassai mini sörfőzdében: Golem, Dominikánske námestie 15, Košice, SR

a.        Szlovákiai házi sörfőzők:  Ing. Ján Pokrievkapokrievka@nextra.sk

b.       Csehországi házi sörfőzők:Petr Šlezar  slezar@seznam.cz

c.        Lengyelországi házi sörfőzők: Dorota Chrapek , dori@piwo.org

d.       Magyarországi házi sörfőzők: Bajkai Tibor, Tibeer68@gmail.com

A feltüntetett határidő után beérkezett mintákat nem biztos, hogy besorolják a versenybe.

12. A bejelentett sörminta kötelező minimális mennyisége 1,5l, amit legalább két, üvegből készült csomagolásban (pl. 3 x 0,5l, 5 x 0,33l, 2 x 0,75l …) kell eljuttatni. A nevezett söröket csak felgumizott címkével lehet ellátni, amelyen az alábbi információkat kell nyomtatott betűvel szerepeltetni: jelentkező neve, sör neve, kategória száma. Azokat a söröket, amelyeken a címke fel lesz ragasztva, nincs rágumizott címke a fenti információval, vagy nem egyértelműek, kénytelenek leszünk kizárni a versenyből!A kupakon és az üvegen nem lehet semmilyen megkülönböztető jelölés. Ha ez nem teljesül, a sört nem tudjuk szerepeltetni a versenyen.

 13.  Az adott kategóriába benevezett sörminták értékelése a „100-pontos rendszer“ alapján történik. A sörkóstoló általi érzékszervi értékelés alapján mindegyik sörminta megkapja a megfelelő pontszámot. A bizottság összes kóstolója által adott pontok összeszámlálása után megállapítják a végső pontszámot, ami a három csoportba történő besorolás alapjául szolgál. Ezt a feladatot független számlálóbiztos látja el, aki garantálja az értékelés objektivitását és pontosságát. Az eredményeket teljes egészében nyilvánosságra hozzuk, azaz: Értékelés, minta száma, a házi sörfőző neve, a sör és sörfőzde megnevezése, az elért pontszám.

 

A díjak három fokozatba vannak besorolva a következőképpen:

Arany Komlótoboz       (1. fokozat) – kiváló sör (89,00 – 100 pont)

Ezüst Komlótoboz         (2. fokozat) – kitűnő sör (75,00 – 88,99 pont)

Bronz Komlótoboz        (3. fokozat) – jó sör (59,00 – 74,99 pont)

Ha az elért pontok száma 59-nél kevesebb, díjazásra nem kerül sor. Az adott fokozattal több sörminta is értékelhető – díjazható a versenyben részt vevők közül, a különbség csak az elért pontszámokban lesz, sőt nem kizárt az egyenlő pontszám sem (de nem lesz semmiféle szétlövés, újabb forduló…).

 

 14. Díjak 

Fődíj – GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2014“, az így értékelt sör készítője az oklevélen kívül lehetőséget kap arra, hogy díjnyertes sörkülönlegességét az alapanyagokból megfőzze a Kaltenecker Rožňava sörfőzdében, maximum 5 hl mennyiségben.  Az így elkészült mennyiségből a GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2014“ fődíjjal kitüntetett egyúttal térítésmentesen 50 x (0,5l) kap saját felhasználásra. A megmaradó részt a Kaltenecker sörfőzde és a verseny szervezője fogja értékesíteni saját hálózatán keresztül, a díjazott márkajegyével. A főzés lehetőségét illető igény 2014.04.30-áig érvényes, a határidő letelte után az igényjogosultság megszűnik.

Arany Komlótoboz (1. fokozat) – excellens sör – az így értékelt sörminták készítőinek oklevelén feltüntetik az elért fokozatot.

Ezüst Komlótoboz (2. fokozat) – kitűnő sör – az így értékelt sörminták készítőinek oklevelén feltüntetik az elért fokozatot.

Bronz Komlótoboz (3. fokozat) – jó sör – az így értékelt sörminták készítőinek oklevelén feltüntetik az elért fokozatot.

Tárgyjutalomban részesülnek a 1., 2., és a 3. helyet elért  díjazottak.

Azok a résztvevők, akiket nem díjaznak (elért pontjaik száma 59-nél kevesebb), megkapják a részvételért járó oklevelet.

 

  15. A sörkóstoló bizottság a bejelentett mintákat az egyes kategóriákban értékeli a bjcp.com rendszer keretén belül. A sörkóstoló bizottság akkreditált sörkóstoló biztosokból áll, és legalább 5-tagú, összetétele: sörfőző szakember (profi malátakészítő, ill. sörgyár képviselője), tanúsítvánnyal rendelkező kóstoló, sör-szomelié, házi sörfőző – a Kis Független Szlovák Sörfőzdék Egyesülete mellett működő Homebrewing szekció tagja, amatőr sörszakértő (pl. Kalt Bier Klub), esetleg szükség szerint a versenyen résztvevő vendégek közül kiválasztott személy. A sörkóstoló bizottság a főkoordinátor közvetlen felügyelete alá tartozik, akit a versenyigazgató nevez ki a verseny megkezdése előtt. A főkoordinátornak döntő szerepe lesz az esetleges viták, kifogások, félreértések megoldása során, ő irányítja a kóstolás menetét az adott kategóriában.

 

 16. Az egyes kategóriák esetleges törlése, a sör versenyből való végleges kizárása vagy az egész sörkóstoló verseny elmaradása esetén az érintetteknek visszaadják a nevezési díjat, a befizetett összeg 100%-ának megfelelő mértékben. A versenybe benevezett sörmintákat nem adják vissza.

 

 17. A „Fehér holló 2014“ sörkóstoló verseny részeként sor kerül a „Címkedizájn Fehér holló 2014“ versenyre is. Ebbe a versenybe benevezhet valamennyi házi sörfőző, akik sörkülönlegességeikkel beneveztek a fő sörkóstoló versenybe. A részvétel feltétele, hogy a bejelentett címke (címkecsomag) valóban megfőzött – elkészített sörhöz tartozzon. A címkét postai úton kell elküldeni a főszervezőnek, mégpedig 1 db-ot (esetleg a címkecsomagot – nyakrész, elülső címke, hátsó címke, csík…), ill. személyesen is átadható a helyszín és az időpont egyeztetését követően.

        Ha a címke (címkecsomag) alkotója nem maga a jelentkező – a házi sörfőző, akkor fel kell tüntetni a címke (címkecsomag) konkrét alkotóját, ill. kivitelezőjét is.

A címke (címkecsomag), ill. a sörcímke és a sörfőzde logója grafikájának megküldésével a „Címkedizájn Fehér holló 2014“ kategóriában versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a sörcímkét és a sörfőzde logóját felhasználják a „Fehér holló 2014“ rendezvény céljaira, azokat a „Címkedizájn Fehér holló 2014“ verseny keretében elbírálásra átadják a bizottságnak, papíralapú formában.

A papíralapú formában rendelkezésre bocsátott címkék a szervező irattárában maradnak, a rendezvény krónikájának elkészítése céljából, más szubjektumoknak, sem magánszemélyeknek nem bocsátják rendelkezésre.

A legjobb címkét (címkecsomagot) független szakmai bizottság választja ki, mely öt tagból áll (hivatásos dizájner, sörcímke-gyűjtő, az AMNPS képviselője, a házi sörfőzők képviselője, egyszerű sörfogyasztó), mégpedig individuálisan oly módon, hogy a bizottság minden tagja kiválasztja a legmagasabb pontszámmal értékelt 3 címkét (címkecsomagot). A szakmai bizottság az értékelésnél figyelembe veszi az összképet, a téma feldolgozását, az ötletességet, a projekt kivitelezését (palack, ajándékcsomagolás, egészében vett prezentáció …) azzal, hogy rendkívüli díjat is kiadnak: „TOP design Fehér Holló 2014“

 

A „Címkedizájn Fehér holló 2014“ nyerteseinek jutalma a következő: 

1. díj – oklevél, tárgyjutalom

2. díj – oklevél, tárgyjutalom

3. díj – oklevél, tárgyjutalom

 

A „TOP design Fehér Holló 2014“ nyertesének jutalma a következő:

1. helyezett – oklevél, tárgyjutalom és címkék nyomtatására szóló utalvány (mértéke 10 x A4 formátum)

 

Az utalvány legfeljebb 2014.04.30-áig használható fel, egyébként érvényét veszti. A címkék legkésőbb 2013.02.16-áig jelenthetők be, ill. küldhetők el a feltüntetett címre:

Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR, ill. pebox@azet.sk , bielavranakosice@azet.sk

 

18.  A díjak átadására a verseny mindkét részének lebonyolítása után kerül sor, mégpedig a jelenlevőknek személyesen, a hiányzó szlovákiai versenyzőknek postán elküldik, vagy átadásuk az alapszabályban szereplő kapcsolattartó személyek által történik. A külföldi versenyzőknek a kapcsolattartó személyek adják át a díjakat, esetleg az érintettekkel való megegyezés alapján megtalálják az átadás megfelelő módját.

 

19. A verseny helyszínén mindkét verseny eredményét azonnal közlik, annak teljes terjedelmében, a nagyközönség számára pedig elérhető lesz az eredmény legkésőbb 48 órán belül, a verseny hivatalos eredményhirdetésétől számítva az AMNPS honlapján – malepivovary.sk, KamNaPIVO.sk és svetpiva.cz., ill. a Fehér Holló verseny internetes oldalán – a facebook közösségi hálón. A versenyzőket 48 órán belül elektronikus úton is tájékoztatjuk az eredményről e-mail formájában abban az esetben, ha a jelentkezési lapon feltüntetik az e-mailcímüket.

Biela-vrana-2014 jelentkezési lap

BIELA VRANA 2014 /Fehér holló 2014/ és Design etikety BIELA VRANA 2014 /Címkedizájn Fehér holló 2014/, ill. TOP Design Biela vrana 2014 /TOP design Fehér Holló 2014/

Részvételének előre is örvendünk. „Adj Isten boldogságot“.

Kelt Kassán, 2013.12.12.                       

A főszervező KDD Košice nevében
Peter Bognár,
versenyigazgató

 

 „

 

Biela Vrana 2014

Egy gondolat a “Biela Vrana 2014” -hoz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .